Mehmet Nedim BİLGİÇ

PHP var_dump() Nedir? Ne İşe Yarar?

PHP var_dump() Nedir? Ne İşe Yarar?

PHP var_dump() Nedir? Ne İşe Yarar?

Adından da anlayabileceğimiz gibi PHP var_dump fonksiyonu bir değişkenin bilgisini dökümler. Değişkene ait tür bilgisi, değer bilgisi vs.. Eğer değişkenimiz dizi(array) veya nesne(object) ise içeriği sıralı bir şekilde dökümler.


var_dump ( mixed $ifade , mixed $ifade = ? , $... = ? );


Bu işlev bir değişkenin türü ve değeri dahil değişkenle ilgili bilgileri gösterir. Diziler ve nesneler ardışık olarak bileşenlerine ayrılarak tüm yapısı değerleriyle birlikte gösterilir.


Basit bir örnek ile anlatacak olursak;


<?php

$b 
3.1;
$c true;
var_dump($b$c);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

float(3.1)
bool(true)

Kaynak PHP-Manual