Mehmet Nedim BİLGİÇ

PHP substr() Kullanımı

PHP substr() Kullanımı

PHP substr() Kullanımı

PHP substr() Nedir?

PHP substr fonksiyonu elimizde olan bir değişkenin başlangıç ve bitiş değerlerini verdiğimiz aralıktaki kısımlarını almamızı sağlar. Basit bir örnek ile açıklayacak olursak;


<?php 

    $degisken = "Bu bir php değişkeni";
    $yeniHali = substr($degisken,0,2);
    echo $yeniHali;
 ?>
Bu kodu çalıştırdığımızda bize dönecek olan sonuç "Bu" kelimesidir. Kısaca ilk parametremiz referans yani içerisinde işlem yapacağımız veridir. İkinci parametre başlangıç indeksi, üçüncü parametre ise başlangıçtan itibaren kaç karakter alması gerektiğini belirttiğimiz parametredir. Başka bir örnek ile açıklayacak olursak;

<?php 

    $degisken = "Bu bir php değişkeni";
    $yeniHali = substr($degisken,3,3);
    echo $yeniHali;

?>


Bu senaryoda ise çıktımız "bir" kelimesi oalcaktır. Eğer türkçe karakter sorunu yaşarsanız mb_substr() yazımı inceleyebilirsiniz.