Mehmet Nedim BİLGİÇ

API Nedir? API Ne İşe Yarar?

API Nedir? API Ne İşe Yarar?

API Nedir? API Ne İşe Yarar?

‘Application Programming Interface’ ifadesinin kısaltması olarak kullanılan API, dilimize ‘Uygulama Programlama Arayüzü’ olarak çevrilmiştir. API, bir uygulamanın işlevlerine dışarıdan veya uzaktan erişilip bu işlevlerin kullanılmasını sağlayan arayüzdür. API, bir sunucunun üzerindeki uygulamaya farklı platformlardan ulaşılmasını ve bilgi dönmesine olanak sağlar. 

API aracılığı ile gerçekleştirilen bankacılık ve finansal hizmetler, finans kuruluşlarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yüksek başarı elde etmeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla müşteri ihtiyaçlarına göre en uygun ürün ve hizmet sunmak hedeflenmektedir.

API Nasıl Çalışır?

Cep telefonunuzda bir uygulama kullandığınızda, uygulama internete bağlanır ve verileri bir sunucuya gönderir. Sunucu daha sonra bu verileri alır, yorumlar, gerekli işlemleri yapar ve telefonunuza geri gönderir. Uygulama daha sonra bu verileri yorumlar ve okunabilir bir şekilde istediğiniz bilgileri size sunar. Bu işlemlerin hepsi bir API ile gerçekleşmektedir.

Modern API?

API yıllardır sistemler arası bağlantı kurmayı sağlamaktadır. Ancak yakın zamanda, modern API, onları olağanüstü değerli ve yararlı kılan bazı özellikleri üstlenmiştir:

  • Modern API'ler, geliştirici dostu, kolay erişilebilir ve geniş kapsamlı anlaşılan standartlara (tipik olarak HTTP ve REST) uygundur.

  • Belli kitlelere (örneğin, mobil geliştiriciler) tüketim için tasarlanmıştır. Bunlar belgelenir ve kullanıcıların bakım ve kullanım ömrü hakkında belirli beklentilere sahip olabilecekleri şekilde uyarlanırlar.
  • Çok daha standart olduklarından, performans ve ölçek açısından, izlenen ve yönetilen güvenlik ve yönetişim için çok daha güçlü bir disipline sahiptirler.
  • Başka bir üretken yazılım parçası olarak modern API; tasarım, test, inşa, yönetim ve versiyonlama için kendi yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) sahiptir. Ayrıca modern API'ler tüketim ve versiyonlama için iyi belgelenmiştir.